Sosyal Paylaşım :
HİZMETLER

Hizmetler

TGS’nin öncelikli meşgale konusu, ticari statüsü itibariyle sektör gözetmeksizin Türkiye’de faaliyet gösteren üretim ve ticaret firmalarının ihracatına aracılık faaliyetleridir. Şirketimiz bünyesinde ihracat gerçekleştiren imalatçı firmalara; T.P.K.K. Kambiyo Mevzuatı, Gümrük Kanunu ve Vergi Usul kanunları çerçevesinde Türk Eximbank, Bankalar ve Özel Finans Kurumları nezdinde ihracatın sağlıklı işleyebilmesi için talepleri halinde teknik ve lojistik destek sağlamaktadır. Bu bağlamda, TGS ile çalışacak firmalara sunulan avantajlı hizmetler aşağıda belirtilmektedir:

TGS, firmanız adına KDV iade işlemlerinizi hızlı bir şekilde takip etmekte, devletten KDV alacağınızı tahsil etmektedir, dolayısıyla sözkonusu işbirliği firmanıza zaman avantajı sağlamaktadır.

KDV iadesi sürecinde Maliye tarafından oluşturulan yükümlülükleri TGS firmanız adına Türkiye’nin önde gelen Dış Ticaret Firmalarından birisi olarak yerine getirmektedir. Böylelikle firmanızın KDV tahsilatı sorumluluğu ortadan kalkmaktadır.

KDV iadesi talebine karşılık teminat mektubu şartını TGS firmanız adına yerine getireceğinden bankalardaki gayrinakdi limitlerinizde azalma meydana gelmemektedir.

KDV işlemleriniz için firmanız bünyesinde personel ihtiyacınız ortadan kalkar.

Dış ticaret işlemlerinizin denetimi profesyonel kadrolarca yapılacağından firmanız adına risklerin tespiti ve kontrolü ve sözkonusu riskler hakkında firma yönetiminin bilgilendirilmesi mümkündür.

KDV iadesi yükümlülüklerinin gerektirdiği uluslararası standartlarda finansal raporlamanın uygulanması konusunda da firmanıza destek verilmektedir.

KDV ön ödemesi yapılarak firmanızın KDV alacağından doğan kısmi işletme sermaye ihtiyacı giderilmektedir.

Firmanıza ihracat uygulamaları, KDV ve dış ticaret finansmanı konularında danışmanlık hizmeti verilmekte, sözkonusu alanlardaki mevzuat firmanız adına takip edilmektedir, bu bağlamda ihracatçı firmalar bir araya getirilerek seminerler, paneller ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir.

Dolar : 4.5781 / 4.5863 Euro : 5.4043 / 5.4141 22.05.2018 - T.C. Merkez Bankası