TGS Dış Ticaret A.Ş. aracılığı ile ihracat gerçekleştirmek isteyen firmalar, kendileri ile ilgili bilgileri içeren "ihracatçı formunu" online doldurarak şirketimize göndermelerini müteakip tarafımızca ziyaret edilecektir


Şirketimiz, bize güvenerek sözleşme imzalamış olan firmalarımızı koruma amacıyla, ihracatına aracılık yapacağı firma seçiminde çok titiz davranmaktadır. Kendileri ile sözleşme imzalanmadan önce firma yapısı incelenmekte ve sahip olunması gereken kriterler göz önüne alınmaktadır.


Bu doğrultuda firmalardan başlangıç olarak, gerekli belgeler talep edilmektedir. Koşullarda karşılıklı mutabık kalınması durumunda ihracatlarda aracılık yapılmasına dair sözleşme imzalanır.


Uygun kriterleri taşıyan imalatçı ve imalatçı/tedarikçi firmaların ihracatlarına aracılık yapılmaya başlanmasından sonra, belirli dönemlerde firma nezdinde, şirketimiz yetkilisi tarafından KDV iade işlemleri açısından denetim yapılmaktadır.


İhracat işlemlerimizi gerçekleştirirken sistemin sağlıklı yürümesi, takibi ve kontrolü için işlem akışına karşılıklı anlayış içinde özen gösterilmektedir.


Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü, 08.12.2004 tarih ve 25664 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan İhracat:2004/12 no"lu Tebliğ kapsamında uygun kriterleri taşıyan Anonim Şirketlerine, başvurmaları durumunda Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilmektedir. DTSŞ statüsü almaya hak kazanan şirketlerin ünvanları, Resmi Gazetede bir yıl geçerli olmak üzere ilan edilmektedir.


Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, aracı ihracatçı sıfatıyla imalatçı ve imalatçı/tedarikçi firmalara ait malların ihracatına aracılık yapmaktadır. Aracı ihracatçı sözleşmemiz gereği, yurtdışı pazar ve müşteri temini, ihracat bağlantıları, dış satım sözleşmeleri, ihraç edilecek ürünün temini, ambalajlanması, taşınması, malın alıcısına teslimi, mal bedellerinin takibi tamamen imalatçı ve imalatçı/tedarikçi firmalara ait bulunmaktadır. Sonuç olarak evraklar DTSŞ adına düzenlenmiş olduğu halde, ihracat işlemleri gümrük müşavirleri ile imalatçı ve imalatçı/tedarikçi firmalar adına verilen vekaletnameler kapsamında gerçekleşmektedir.

  • 22 Yıllık Deneyim
  • 300+ İhracatçıya Hizmet
  • 6. Türkiye İhracat Sıralamasında