TR
Search
Sık Sorulan Sorular
TGS’nin öncelikli çalışma konusu, bir DTSŞ olarak sektör gözetmeksizin Türkiye’de faaliyet gösteren üretim ve ticaret firmalarının ihracatına aracılık faaliyetleridir. Şirketimiz bünyesinde ihracat gerçekleştiren imalatçı firmalara; T.P.K.K. Kambiyo Mevzuatı, Gümrük Kanunu ve Vergi Usul kanunları çerçevesinde Türk Eximbank, Bankalar ve Özel Finans Kurumları nezdinde ihracatın sağlıklı işleyebilmesi için talepleri halinde teknik ve lojistik destek sağlamaktadır.
Bu bağlamda TGS, firmanız adına KDV iade işlemlerinizi hızlı bir şekilde takip etmekte, devletten KDV alacağınızı tahsil etmektedir, dolayısıyla söz konusu işbirliği firmanıza zaman avantajı sağlamaktadır.
KDV iadesi sürecinde Maliye tarafından oluşturulan yükümlülükleri TGS firmanız adına Türkiye’nin önde gelen Dış Ticaret Firmalarından birisi olarak yerine getirmektedir. Böylelikle firmanızın KDV tahsilatı sorumluluğu ortadan kalkmaktadır. İhracat yapan firmalar kendi üzerlerinden ihracat yaptıkları takdirde devletten alacakları KDV iade oranı ortalama KDV iadenin altında olacaktır, fakat Dış Ticaret Sermaye şirketi olan TGS Dış Ticaret üzerinden gerçekleştirecekleri ihracatlar da TGS ye kendi faturaları ile kesecekleri 3065 ihraç kayıtlı veya normal iç piyasa satış faturalarında ekleyecekleri KDV iade oranı net olacağından aradaki KDV kayıpları ortadan kalkmaktadır.
İmalatçı firmalar TGS üzerinden ihracat yaptıklarında, KDV iadesinde yüklenim avantajı sağlarlar mı? DİİB kapsamındaki ihracatlar, TGS aracılığıyla gerçekleştirilebilir mi?
İmalatçı firma D.İ.İ.B. kapsamında KDV ödemeden ithal ettiği mamul, yarı mamul, hammadde ile ürettiği ürünleri  TGS’ye KDV’li olarak satarak KDV’sini iade alabilir. Kendi üzerinden yaptığı ihracatlarda ihracat tutarı üzerinden DİİB kapsamındaki mal çıkarılarak yüklenim KDV hesaplanması gerekir. Bu durumda iade tutarı azalmış olur. TGS üzerinde KDV’li satışta hem iade tutarı artmış olur hem de devreden KDV azalmış olur.
TGS üzerinden gerçekleştirilen ihracatta KDV iadeleri ne kadar sürede alınabilir?
TGS dış Ticaret üzerinden yapmış olduğunuz ihracatlarda herhangi bir kesintiye uğramadan KDV beyannamesini verdikten sonraki 30 günlük süreçte KDV iadeniz belirtmiş olduğunuz banka hesaplarına ödenir.
TGS aracılığıyla ihracat yapıldığında, KDV iadesi için düzenlenen rapor için ilave bir ödeme yapılır mı? Teminat mektubu ihtiyacı olur mu?
TGS dış ticaret vergi dairesi ile ilgili tüm işlemleri kendi üzerine alır. TGS üzerinden yapılan ihracatta rapor ve teminat mektubu ihtiyacınız kalmaz; böylece gayri nakdi kredi hükmündeki teminat limitleriniz erimez.
TGS aracılığıyla yapılan ihracatta, KDV iadesinde bir alt firma incelemesine gerek olur mu?
Kendi üzerinden ihracat yapan firmalar mal alımı yaptıkları firma ve onların alt firmalarından sorumludur. Ancak TGS üzerinden yapılan ihracatlara da sadece kendi alt firmalarından sorumlu olacaklardır.
TGS aracılığıyla yapılan ihracatlarda, ihracat işleyişinde herhangi bir değişiklik olur mu?
TGS ihracatçı firmanın işleyişinde herhangi bir değişiklik yapmadan vekalet sistemi ile çalışır. İmalatçı firma yurtdışı ile ilgili tüm evrakları kendi bünyesinde TGS belgelerini kullanarak hazırlar. TGS nin vermiş olduğu vekalet ve kaşe ile işlemlerini tamamlar. Gümrük müşaviri ise yine TGS tarafından verilen vekaletname ile gümrük işlemlerini TGS adına tamamlar.
TGS aracılığıyla ihracat yapıldığında, imalatçı firmanın ihracattan kaynaklı hakları kaybolur mu?
•İmalatçı firmanın yeşil pasaport hakkı devam eder.
•İmalatçı firma ihracata yönelik tüm devlet teşviklerinden ve yardımlarından faydalanır.
•İmalatçı firma ihracattan kaynaklı götürü gider indiriminden faydalanabilir.
•İmalatçı firma tüm beyannamelerini Eximbank kredileri ve ihracat kredi kapama işlemlerinde kullanabilir.
İmalatçı firma yurtdışı mal bedellerini kendi hesaplarına getirebilir mi?
Merkez Bankasının ihracat mal bedeli genelgesinin 17. Maddesi uyarınca “gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı olarak belirtilen firma, aracı ihracatçı sözleşmesi kapsamında yaptığı ihracatta ait mal bedeli kendi hesaplarına geldiği takdirde, ihracat mal bedeli vasfını kaybetmeden DAB’ a bağlanabilir” hükmü bulunmaktadır.
İmalatçı firma vergi borçlarını mahsup yolu ile kapatabilir mi?
İmalatçı firma TGS üzerinden yaptığı ihracatta vergi borcu kadar kısmını 11/1-c kapsamında ihraç kayıtlı olarak satış gerçekleştirerek mahsup işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.
  • 25 Yıllık Deneyim
  • 300+ İhracatçıya Hizmet
  • 8. Türkiye İhracat Sıralamasında